Principy vzdělávání Art of Language

12.06.2015· Kateřina Pechatá

Principy vzdělávání Art of Language

Často se ptáte, jak vzděláváme děti. Chcete vědět, na základě jakých principů se Vaše děti naučí mluvit a jaká je metodika vzdělávání v naší školce.

Zkusili jsme Vám všech devět základních principů srozumitelně popsat.

Devět principů a cílů vzdělávání:

  1. Metodika je postavena na přirozených základech výuky angličtiny jako jedné skupiny zvuků. Hodiny jsou vedeny pouze v angličtině a dětem se tak vytváří prostředí pro vzdělávání v dalším jazyce zábavnou a přirozenou cestou. Děti výuku nevnímají jako "učení se", děti si hrají.
  2. S dětmi pracují pedagogové, kteří mají dlouholetou praxi ve školkách a školách ve Velké Británii. V dítěti podporují jeho osobnost a kreativitu.
  3. Hodiny jsou vedeny na sobě nezávislou formou.
  4. Vzdělávání je bez potřeby finančně náročných materiálů, bez "lekcí" a gramatických pojmů. Dítě se vzdělává tím, že si hraje. Neuvědomuje si pedagogické vedení ze strany lektora.
  5. Dlouholetá praxe nám potvrzuje výhody dvojjazyčného vzdělávání. Jinak řečeno, lektor s dětmi hovoří pouze jedním jazykem a zachová tím dětem pouze jednu skupinu zvuků. Dítě se přirozeně naučí označovat věci jiným zvukem. Například dům je pro dítě "dům", ale zrovna tak "house" - nevnímá druhý jazyk, ale jiné označení.
  6. Chyba se u nás netrestá, naopak chyby dětí využíváme pro  jejich další učení a poznávání. Dítě se tak posouvá dál.
  7. Děti si procvičují zábavnou a inspirující formou všechno, co již znají, v jiném jazyce.
  8. U dětí nerozlišujeme úroveň jazyka, jsou rozděleny pouze do skupin podle věku. Pro děti je to přirozené.
  9. Neučíme angličtinu, učíme mluvit anglicky.
Zpět na blog

Art of Language s.r.o.

Opavská 228/189,
747 21 Kravaře
IČO: 03070956 

Telefon

+420 775 583 000

Láčíková Jolana

Děkujeme :-)

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat.