Tvorba metodiky

Unikátní metoda Kateřiny Pechaté - Grammix EAT

Efektivní trojčlenka Grammix

 

Naše metodika je založená na přirozené a ověřené trojčlence ZÁŽITEK - OBRAZ - ZVUK, která kombinuje a zapojuje všechny smysly a výuka probíhá nejefektivněji.

Poslouchání-Interaktivní činnost-Fyzická činnost.

Jak postupovat metodou založenou na zážitcích.

 

 

Pomocí Grammix naučit přemýšlet anglicky

 "Think English  Speak English"

Naučíte se základům dětské angličtiny, přistupujeme k mluvení anglicky jako k rodnému jazyku.
Naučíte se vyučovat pouze v anglickém jazyce.
Rozšíříte si možnosti používaných metod a aktivit
 

Grammix EAT - English Active Teacher

Ve výuce jazyků panuje řada mýtů spočívající v čistě gramatickém uchopení jazyka. English active teacher je certifikovaný program britského vzdělávacího centra, ve kterém se naučíte vyučovat angličtinu  bez použití češtiny a složitého vysvětlování gramatických pouček. Učitelé se učí učit pomocí moderní metody Grammix. Absolvující učitelé získají certifikát.

 

Co je obsahem školení:

Zjednodušujeme práci

- jednodušší příprava hodin

- bez změn osnov

- jasný cíl a využití kompentencí

Činnost spojená se zážitkem, přičemž vjem z hodiny vzniká na základě vyvolaných emocí. 

Písemné a komunikační dovednosti

- efektivní využití pracovních listů

- upevnění slovní zásoby bez překladů

- příprava na testy komunikací a hrou

Vjemy spojené s emocemi se do lidské paměti zapisují zcela přirozeně ve spojení se zvukem a komunikací.

Zpětná vazba

Zadávání domácí podpory 

Způsoby testování a ověřování znalostí

Volba způsobu hodnocení

Art of Language s.r.o.

Opavská 228/189,
747 21 Kravaře
IČO: 03070956 

Telefon

+420 558 842 299  
+420 739 706 399

Děkujeme :-)

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat.