Tvorba metodiky

Efektivní trojčlenka Zážitek - Obraz- Zvuk

Praktické, soutěžní a herních činnosti

Činnost spojená se zážitkem, přičemž vjem z hodiny vzniká na základě vyvolaných emocí. Vjemy spojené s emocemi se do lidské paměti zapisují zcela přirozeně.

Písemné a komunikační činnosti

V této části hodiny zapojují studenti především zraka a hmat. Pomocí pracovních listů nebo tvoření se učí psanou podobu jazyka a názorně si vysvětlují jevy, které využívají v mluvené podobě.

Muzikální a výtvarná činnost

Fáze hodiny zaměřená na  zvukovost a melodičnost jazyka. V této části hodiny se studenti snaží jazyk sluchově vnímat  a správně reprodukovat.

Proč učíme kantory

Zjednodušujeme práci

Ve výuce jazyků panuje řada mýtů spočívající v čistě gramatickém uchopení jazyka. Naše učitele školíme naší ověřenou metodou založenou na trojčlence Poslouchání-Interaktivní činnost-Fyzická činnost. Vyvracíme jim zažitá klišé a učíme je, jak postupovat metodou založenou na zážitcích.

Bonus výuky:
Zvolíte si téma hodiny, kterou chcete s dětmi projít a my vám ukážeme, jaké aktivity použít, jaké materiály použít a jak celou hodinu podat pouze v anglickém jazyce. Připravíte si celou náplň vyučovací hodiny, my Vás ji naučíme prezentovat v anglickém jazyce nebo vám s přípravou a osnovami pomůžeme my.
 

Zlepšujeme výsledky

Naše metodika je založená na přirozené a ověřené trojčlence ZÁŽITEK - OBRAZ - ZVUK, která kombinuje a zapojuje všechny smysly a výuka probíhá nejefektivněji.

Postupujeme přirozeným způsobem: Nejdříve musíme umět mluvit, pak psát, pak vysvětlovat gramatické jevy.

Naučíte se základům dětské angličtiny, přistupujeme k mluvení anglicky jako k rodnému jazyku -  "Think English  Speak English"
Zvyknete si komunikovat pouze v anglickém jazyce.
Rozšíříte si možnosti používaných metod a aktivit
 

EAT - English Active Teacher

English active teacher je certifikovaný program britského vzdělávacího centra. Učitelé se učí použití moderní metody Art of Language a její formy. Absolvující učitelé získají certifikát.

Jak vzděláváme učitele?

EAT - Metodika výuky anglického jazyka pro MŠ

Tento kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, vyučující anglický jazyk v mateřských školkách.

Výuka je vedena komunikativní metodou s množstvím rozmanitých  aktivit zaměřených na upevnění metodických schopností a cílů.
Nejvyšším cílem tohoto kurzu je připravit pedagogy na výuku přirozeným způsobem, bez gramatických pojmů a memorování slovní zásoby, s propracovanou metodikou, postavenou na základech jazyka jako zvuku, nikoli informace.

Hodinová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin.
Maximální počet účastníků v kurzu je 20 osob 
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům – učitelům MŠ.

EAT - Metodika výuky anglického jazyka pro 1. a 2. třídy ZŠ

Tento kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, vyučujícím anglický jazyk v 1. a 2. třídách. Výuka je vedena komunikativní metodou s množstvím rozmanitých aktivit a aktivit zaměřených na upevnění metodických schopností a cílů.
Nejvyšším cílem tohoto kurzu je připravit pedagogy na výuku přirozeným způsobem, bez gramatických pojmů a memorování slovní zásoby, s propracovanou metodikou, postavenou na základech jazyka jako zvuku, nikoli informace.

 

Hodinová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin.
Maximální počet účastníků v kurzu je 20 osob
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům – učitelům 1. stupně

Anglická konverzace pro učitele A2-B1

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří dosáhli v anglickém jazyce úrovně A2 nebo B1 dle SERR a přejí si nové znalosti a dovednosti upevnit komunikační formou ve větším množství tematických kontextů.
Kurz je založen na přirozené metodě výuky jazyka jako zvuku, nikoli jako předmětu.
Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce.
Výuka je vedena komunikativní metodou s množstvím aktivit zaměřených na upevnění schopnosti komunikovat přirozeně a bez stresu.

 

Hodinová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin.
Maximální počet účastníků v kurzu je 6 osob
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům – učitelům 1. a 2. stupně, MŠ, SOŠ a SOU, VOŠ, asistentům pedagogů, ředitelům škol a školských zařízení.

EAT - Angličtina v obchodu a službách pro SS a VOŠ

Výuka je vedena komunikativní metodou s množstvím aktivit zaměřených přímo na obchodní teorii a praxi.

Hlavním vzdělávacím záměrem kurzu je poskytnout účastníkům kurzu upevnění znalostí z všeobecných i odborných oblastí v jiném jazyce.

Nejvyšším cílem je rozvinout pedagogům znalosti na jejich pozici, pro širší a inspirativnější obsah výuky pro studenty.

 

Hodinová dotace kurzu je 72 vyučovacích hodin.
Maximální počet účastníků v kurzu je 6 osob
Tento kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, vyučujícím anglický jazyk na SŠ (SOŠ,VOŠ a SOU) se zaměřením na obchod a služby, asistentům pedagogů, ředitelům škol a školských zařízení. Je určen zájemcům, kteří dosáhli úrovně A2 dle SERR.

EAT - Metodika výuky anglického jazyka pro MŠ

6250 Kč

Max. 20 osob ve skupině.

72 hodin

Individuální termíny a intenzita studia.

POPTAT

Poptat: EAT - Metodika výuky anglického jazyka pro MŠ

EAT - Metodika výuky anglického jazyka pro 1. a 2. třídy ZŠ

6250 Kč

Max. 20 osob ve skupině.

72 hodin

Individuální termíny a intenzita studia.

POPTAT

Poptat: EAT - Metodika výuky anglického jazyka pro 1. a 2. třídy ZŠ

Anglická konverzace pro učitele A2-B1

12600 Kč

6 osob ve skupině

72 hodin

Individuální termíny a intenzita.

POPTAT

Poptat: Anglická konverzace pro učitele A2-B1

EAT - Angličtina v obchodu a službách pro SS a VOŠ

12600 Kč

6 osob ve skupině

72 hodin

Indviduální termíny a intenzita.

POPTAT

Poptat: EAT - Angličtina v obchodu a službách pro SS a VOŠ

Art of Language s.r.o.

Opavská 228/189,
747 21 Kravaře
IČO: 03070956 

Telefon

+420 558 842 299  
+420 739 706 399

Děkujeme :-)

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat.