Kurzy pro učitele - jak efektivně a přirozeně vyučovat anglický jazyk

Grammix EAT - Kateřina Pechatá, autorka a školitelka

Efektivní trojčlenka Grammix

 

Naše metodika je založená na přirozené a ověřené trojčlence

ZÁŽITEK - OBRAZ - ZVUK

Výuka kombinuje a zapojuje všechny smysly a probíhá efektivně.

Poslouchání - Interaktivní činnost - Fyzická činnost.

 

 

Pomocí Grammix naučíte přemýšlet anglicky

 "Think English  Speak English"

Naučíte se základům dětské angličtiny, přistupujeme k mluvení anglicky jako k rodnému jazyku.
Naučíte se vyučovat pouze v anglickém jazyce.
Rozšíříte si možnosti používaných metod a aktivit.
 

Grammix EAT - English Active Teacher

Ve výuce jazyků panuje řada mýtů spočívající v čistě gramatickém uchopení jazyka. English active teacher je certifikovaný program britského vzdělávacího centra, ve kterém se naučíte vyučovat angličtinu  bez použití češtiny a složitého vysvětlování gramatických pouček. Učitelé se učí učit pomocí moderní metody Grammix. Absolvující učitelé získají certifikát.

 

Co je obsahem školení:

Zjednodušujeme práci

- jednodušší příprava hodin

- bez změn osnov

- jasný cíl a využití kompentencí

Činnost spojená se zážitkem, přičemž vjem z hodiny vzniká na základě vyvolaných emocí. 

Písemné a komunikační dovednosti

- efektivní využití pracovních listů

- upevnění slovní zásoby bez překladů

- příprava na testy komunikací a hrou

Vjemy spojené s emocemi se do lidské paměti zapisují zcela přirozeně ve spojení se zvukem a komunikací.

Zpětná vazba

Zadávání domácí podpory.

Způsoby testování a ověřování znalostí.

Volba způsobu hodnocení.

Grammix - Metodika výuky anglického jazyka pro MŠ, ZŠ 1. - 9. třídy a SŠ

Počet osob: dle individuálních potřeb školy 

Délka školení:

40 hod. společných hodin

5 hod individuálních na každého kantora - obsahuje 3 hodiny navštěv ve výuce a 2 konzultační hodiny k obsahu a metodám výuky pedagoga

Cena: 1.100,-/ 1h
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ

Jiný rozsah školení je možný po individuální domluvě.

Anglická konverzace pro učitele A0-B2

Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce.

Bez gramatických pouček.

Bez překladů.

Bez poslechů.

Bez memorování nebo překládání "slovíček".

Výuka je vedena komunikativní metodou s množstvím aktivit zaměřených na upevnění schopnosti komunikovat přirozeně a bez stresu.

Počet osob: 4
Cena: za osobu 200,-/1h 45min

Termín a počet hodin: individuální dohoda dle potřeb školy a pedagogů
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům – učitelům 1. a 2. stupně, MŠ, SOŠ a SOU, VOŠ, asistentům pedagogů, ředitelům škol a školských zařízení.

Art of Language s.r.o.

Opavská 228/189,
747 21 Kravaře
IČO: 03070956 

Telefon

+420 775 583 000

Láčíková Jolana

Art of Language s.r.o.

Opavská 228/189,
747 21 Kravaře
IČO: 03070956 

Telefon

+420 775 583 000

Láčíková Jolana

Děkujeme :-)

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat.